All personal nedan sitter i hus Beta i Studenthuset. Se även kontaktrutan till höger.

Anna Zällh Vahlquist
Mentor
Rum 165, hus Beta, plan 1, Studenthuset
Tel: 08-16 28 26
E-post: anna.vahlquist@su.se

Cecilia Widlund
IKT-pedagog - digitala hjälpmedel
Rum 164, hus Beta, plan 1, Studenthuset
Tel: 08-16 28 05
E-post: cecilia.widlund@su.se

Emelie Ferm
Samodnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 167, hus Beta, plan 1, Studenthuset
Tel: 08-16 21 11
E-post: emelie.ferm@su.se

Jeanette Johansson
Mentor
Rum 166, hus Beta, plan 1, Studenthuset
Tel: 08-16 25 65
E-post: jeanette.johansson@su.se

Marie Archenholtz
Samodnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 168, hus Beta, plan 1, Studenthuset
Tel: 08-16 30 33
E-post: marie.archenholtz@su.se

Mia Karlsson (ej i tjänst)
Gruppledare
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd 
Rum 170, hus Beta, plan 1, Studenthuset
Tel: 08-16 28 85
E-post: mia.karlsson@su.se

Åsa Ferm
Samordnare för särskilt pedagogiskt stöd
Rum 169, hus Beta, plan 1, Studenthuset
Tel: 08-16 21 23
E-post: asa.ferm@su.se