Särskilt pedagogiskt stöd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Studieadmin
  6. Särskilt pedagogiskt stöd

Om särskilt pedagogiskt stöd

Information för medarbetare om vilka studenter som kan ansöka om stöd, hur processgången för stöd ser ut samt vem som beslutar om stöd.

Stöd och anpassningar

Information för medarbetare om stöd och anpassningar för studenter med funktionsnedsättning.

Lika rättigheter och möjligheter i samband med funktionsnedsättning

Information för medarbetare kring jämlikhet, inkludering och lika villkor i samband med funktionsnedsättning, anpassningar i studiesituationen och särskilt pedagogiskt stöd.

Kontakt

Särskilt pedagogiskt stöd

Frågor om särskilt pedagogiskt stöd
E-post: studentstod@su.se

Frågor om arvode & tidsrapportering (antecknare, mentorer etc.)
E-post: arvode.studentstod@su.se

Resursrumsinformation
E-post: resursrum@su.se

Undervisa med tolk
Tolkar finns vid Sektionen för utbildningstolkning:
su.se/utbildningstolkning