Tillgodoräknande av högskoleutbildning (svensk och utländsk), grund- och avancerad nivå

MALL på svenska för tillgodoräknande av högskoleutbildning (150 Kb)

MALL på svenska för tillgodoräknande av högskoleutbildning GN och AN (166 Kb)

MALL på engelska för tillgodoräknande av högskoleutbildning (762 Kb)

MALL på engelska för tillgodoräknande av högskoleutbildning GN och AN (167 Kb)

Tillgodoräknande av högskoleutbildning (svensk och utländsk), forskarnivå

MALL på svenska för ansökan om tillgodoräknande av utbildning, FN (75 Kb)

MALL på svenska för ansökan om tillgodoräknande av utbildning, FN (171 Kb)

MALL på engelska för ansökan om tillgodoräknande av utbildning, FN (75 Kb)

MALL på engelska för ansökan om tillgodoräknande av utbildning, FN (171 Kb)

 

Tillgodoräknande av reell kompetens (yrkesverksamhet och annan utbildning)

MALL på svenska för tillgodoräknande av reell kompetens (102 Kb)

MALL på svenska för tillgodoräknande av reell kompetens (170 Kb)

MALL på engelska för tillgodoräknande av reell kompetens (98 Kb)

MALL på engelska för tillgodoräknande av reell kompetens (173 Kb)

Om andra mallar används är det viktigt att information om regelverk följer styrdokumentet Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande.

Kontakta Studentavdelningens handläggare: tillgodo@su.se om det uppstår problem vid nedladdning eller redigering av mallarna.