Bedömningstjänsten
UHR har lanserat en ny bedömningstjänst där man snabbt kan få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige: Länk till bedömningstjänsten
 

UHRs bedömningsportal -NARIC-portalen- för handläggare vid lärosätena

Här hittar du bland annat

  • aktuell information om olika länders utbildningssystem, landmanualer 
  • tidigare gjorda bedömningar, sök i en databas
  • tips vad du bör tänka på när du bedömer utländska examina, UHR:s   bedömningsmetodik
  • rekommenderade källor med nyttiga länkar och litteratur
  • kontaktpersoner

För att få tillgång till portalen måste du först registrera dig som ny användare.
Länk till NARIC-portalen


Utlåtande från Universitet- och högskolerådets (tidigare Högskoleverket)
Universitet- och högskolerådet bedömer i regel högskoleutbildningar som har avslutats med examen och som är minst två år, men landspecifika undantag finns. Högskolan ska vara erkänd av landets utbildningsmyndighet eller motsvarande organisation.

Universitet- och högskolerådet beskriver den utländska utbildningen och jämför den med svenska examenskriterier. Värderingen innebär inte att man får en svensk examen. Den är tänkt att vara en vägledning för arbetsgivare. Den kan också fungera som en vägledning för svenska universitet och högskolor när studenter med utländsk utbildning söker dit.
 
Från och med 19 mars 2019 är utlåtandet ett digitalt certifierat dokument.