NARIC-portalen (UHR) - för handläggare som bedömer utländsk utbildning. Innehåller information om olika länders utbildningssystem och vad du bör tänka på när du bedömer utländsk utbildning. Här finns även ett forum för frågor om bland annat verifiering av dokument samt omfattning och nivå på studier. För att få tillgång till portalen måste du först registrera dig som användare.

World Higher Education Database (WHED) – internationell databas över erkända lärosäten inom högre utbildning.

Bedömningstjänsten – en tjänst från Universitets- och högskolerådet (UHR) som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige.

ENIC-NARIC Higher Education Institution – information och verktyg för erkännande av högskoleutbildning huvudsakligen inom Europa.

Europeisk manual för erkännande av kvalifikationer för högre utbildning (EAR-HEI) – manual för bedömningshandläggare.