Handläggning av tillgodoräknandeärenden av utländsk utbildning på grundnivå och avancerad nivå är delegerat till institutioner och till Studentavdelningen enligt följande:

Institutionen handlägger ärenden som rör:

  • Grundnivå och avancerad nivå
  • Huvudområde/ämne minst 30 hp
  • Program som leder till yrkesexamen
  • Utbytesstudier


Studentavdelningen handlägger ärenden som rör:

  • Generell examen på grundnivå 
  • Övriga kurser (breddningsstudier < 30hp/ämne);
  • Studier i ämne som inte finns vid SU
  • Utbytesstudier som inte tillgodoräknas av institutionen