Institutionerna handlägger ärenden som avser tillgodoräknande av utländsk utbildning som ska motsvaras av studier på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Detta omfattar:

• Specifika kurser som ges av institutionen
• Breddningsstudier inom huvudområde/ämnesområde som institutionen ger
• Program som leder till yrkesexamen
• Studier inom institutionens utbytesavtal.

Studentavdelningen handlägger ärenden där det underlättar för studenten att kunna sammanföra tidigare studier i en ansökan och få ett samlat beslut om tillgodoräknande. Studentavdelningen bedömer studierna endast i förhållande till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Vid behov samråder Studentavdelningen med berörda institutioner.