Studenter med studier från samma utländska universitet bör få samma poängomräkning oavsett var vid universitetet prövningen görs. Krav på vad som motsvarar heltidsstudier kan dock skilja sig mellan olika utbildningsnivåer och mellan olika fakulteter vid utländska lärosäten.


Som stöd vid poängomräkning från lärosäten utanför EU, finns en lista över tidigare gjorda bedömningar vid universitetet. Listan är baserad på bedömningar av studier på grundnivå och framförallt tillgodoräknanden motsvarande valfria studier/breddningsstudier. Uppgifterna ska ses som ett riktmärke eftersom man alltid måste göra en ny bedömning vid varje enskild ansökan.


Beräkningen av heltidsstudier baseras på det totala antal poäng och år som krävs av en ordinarie student vid det utländska lärosätet för att uppnå en viss examen.


Listan kommer uppdateras av Studentavdelningen. Alla som jobbar med tillgodoräknanden av utländsk utbildning vid institutionerna är välkomna att höra av sig med kompletteringar av bedömningar från fler utländska universitet.
 

Omvandling av poäng från utländska universitet_uppd 170321 (133 Kb)