Översikten har uppdaterats i samband med att rektor tog beslut om Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande. I styrdokumentet finns även ett avsnitt (2.7) om Dokumentation av beslut i Ladok.

Översikt över olika typer av tillgodoräknanden (139 Kb)

Detaljerade instruktioner för hur tillgodoräknande ska dokumenteras i Ladok finns i Manual för hantering av tillgodoräknande, framtagen av systemförvaltning Ladok/SISU.