Om andra beslutsmallar används är det viktigt att de är utformade i enlighet med Handbok i ärendehandläggning och Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande.

Beslutsmallar

Alla beslut ska utfärdas på svenska. Vid behov bifogas en översättning till engelska. Det ska vara samma beslutsfattare i beslutsdokumentet som i Ladok.

Mall för beslut BEVILJAS (166 Kb)

Mall för beslut BEVILJAS DELVIS (169 Kb)

Mall för beslut AVSLAG (168 Kb)

 

Översättningar till engelska

Nedanstående förslag till översättningar kan vid behov kopieras och läggas till i motsvarande beslutsmall på svenska. 

Översättning Beslut BEVILJAS (165 Kb)

Översättning Beslut BEVILJAS DELVIS (166 Kb)

Översättning Beslut AVSLAG (165 Kb)

 

Vid problem med nedladdning eller redigering av mallarna kontakta Studentavdelningens handläggare: tillgodo@su.se

Mer information om elektroniska underskrifter