Stockholms universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Covid-19 som säger att det bästa sättet att skydda sig själv och andra är att hålla avstånd från andra människor och att upprätthålla god handhygien. Universitet har i nuläget inte tagit något enskilt beslut inför höstterminen när det gäller användningen av munskydd, men du får naturligtvis välja att använda ansiktsmask om du vill. Kom ihåg att hålla avstånd och tvätta händerna ofta. Känner du dig småförkyld med minsta förkylningssymptom – Stanna hemma!

Lathund för tentamensvärdar. Arbetsbeskrivningar och rutiner 210921 (255 Kb)

Timersättning tentamensvakt

Vardagar: 140 kr/timme (exkl. semesterersättning). 
Vardagar (efter kl. 18:00) och helger: 185 kr/timme (exkl. semesterersättning)

Datum för utbetalning av arvode

I administrationsrummet kan du som tentamensvärd lämna in din tidrapport. En blankett för arbete dagtid och en annan för arbete inom kväll/helger. Obs! Endast en månad per blankett. Blanketterna kan lämnas in i slutet av månaden.

OBS! Vaktar du en anpassad tentamen ska tiden rapporteras på en separat blankett och lämnas till administratör.

Om du vill lämna in ifylld blankett senare, måste den ha inkommit till Tentamensservice senast den 5:e för att arvodet med säkerhet ska kunna betalas ut den 25:e samma månad (ex. för blanketter som inkommer senast den 5:e februari betalas arvodet ut runt den 25:e februari).

Lönerapport tentamensvärd (36 Kb)

Blanketten kan skickas till tentamensservice via e-post: tentamensservice@su.se 

Eller postas till:

Tentamensservice 
Fastighetsavdelningen/Sektionen för service
Stockholms universitet
106 91 Stockholm