Stockholms universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Covid-19 som säger att det bästa sättet att skydda sig själv och andra är att hålla avstånd från andra människor och att upprätthålla god handhygien. Så kom ihåg att hålla avstånd och tvätta händerna ofta. Känner du dig småförkyld med minsta förkylningssymptom – Stanna hemma!

Timersättning tentamensvakt

Från och med 1 april 2022:
Huvudvärd/resursvärd        
Vardagar t.o.m. kl. 18:00: 170 kr/timme 
Vardagar efter kl. 18:00 och helger: 210 kr/timme 

Tentamensvärd
Vardagar t.o.m. kl. 18:00: 155 kr/timme
Vardagar efter kl. 18:00 och helger: 195 kr/timme

Beloppen är exklusive semesterersättning.

Inlämning av tidrapport

I administrationsrummet kan du som tentamensvärd lämna in din tidrapport i anvisad pärm. Blanketten kan även fyllas i digitalt och skickas till tentamensservice via e-post: tentamensservice@su.se 

Observera att du rapporterar endast en månad per blankett. Blanketten måste ha inkommit till Tentamensservice senast den 3:e varje månad för att arvodet med säkerhet ska kunna betalas ut den 25:e samma månad (ex. för blanketter som inkommer senast den 3:e februari betalas arvodet ut runt den 25:e februari). 

Löne- och tidrapport, tillfälligt anställd (2235 Kb)

OBS! Vaktar du en anpassad tentamen ska tiden rapporteras på en särskild blankett till varje enskilt arbetstillfälle och sedan lämnas i anvisad pärm.