Försöksdjursorganisationen vid Stockholms universitet 

Försöksdjursverksamheten vid Stockholms universitet är förlagd på olika institutioner där föreståndare godkända av Jordbruksverket är ansvariga för att driva verksamheten. Det finns flera olika försöksdjuranläggningar och fältstationer där möjligheten finns att forska med ett flertal olika arter, även vilda djur. 

Huvudansvaret för försöksdjursverksamheten ligger på Tillståndshavaren som till sin hjälp har Tillståndshavarkansliet.  

Organisationsschema

Organisationsschema

* Insekter kategoriseras inte som försöksdjur och är inte heller inkluderade i Djurskyddslagstiftningen. 

 

Mer information finns på den engelska sidan