Linn Myhrman. Foto: Niklas Björling
Linn Myhrman. Foto: Niklas Björling

Vad är ert uppdrag? Vilket stöd ger ni?

– Vi har fått ett uppdrag av universitetsdirektören att vi på sikt ska ta ett övergripande ansvar för IT inom Stockholms universitet och agera som en strategisk partner för verksamheten. Att vi ska ta ett övergripande ansvar för IT innebär inte att all IT ska hanteras av IT-avdelningen utan snarare att vi tillsammans med kärnverksamheten och förvaltningen måste definiera vilken IT som med fördel hanteras gemensamt och vilken IT som ska skötas lokalt. Vårt uppdrag blir sedan att säkerställa följsamheten till det. Ett exempel på ett område som ska hanteras gemensamt är IT-säkerheten. Vi behöver stärka den inom hela universitetet och under hösten startar vi upp ett arbete med fokus på det. En annan viktig del i uppdraget är att vi ska verka för en stärkt samverkan och dialog med verksamheten, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna vara en strategisk partner på det sätt som universitetsledningen vill. Vi ska också på ett mer aktivt sätt driva digitalisering och testa nya idéer tillsammans med lärare och studenter. Det kommer att vara en viktig motor i universitetets fortsatta utveckling och mål att ligga i framkant.
– Liksom tidigare så har vi vår viktiga supportfunktion Helpdesk som hanterar beställningar, felanmälningar och supportfrågor från både medarbetare och studenter. De gör ett väldigt viktigt jobb och är mycket uppskattade.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Vi sitter i Södra huset C5D5 och Helpdesk sitter på B2. Snart kommer vi att utöka vår service och finnas representerade i Servicecenter, intill huvudingången till Universitetsbiblioteket.
Om man vill fråga, felanmäla eller beställa något är det bästa sättet att göra det via Serviceportalen, då kan du vara säker på att du får ett snabbt svar. Självklart går det bra att ringa både till Helpdesk och andra medarbetare som du brukar ha direktkontakt med.

 
Har ni några större projekt på gång?

– Absolut. Ett av våra viktigaste projekt just nu är införandet av lärplattformen Athena. Det arbetet är i full gång och större delen av de institutioner som tidigare använt Mondo har antingen redan gått över till Athena eller ligger i startgroparna för att göra det. Det är viktigt att så många som möjligt kommer in i Athena eftersom den gamla lärplattformen Mondo verkligen går på övertid och är under avveckling.  Det är också ett viktigt steg i att förenkla studenternas digitala miljö genom att minska antalet lärplattformar som de behöver interagera med.
– Andra viktiga projekt just nu är automatiserad kursvärdering och Lagring av forskningsdata som vi driver tillsammans med Biblioteket.