Ekonomichef

Agneta Pantzare 08-16 19 17

Ekonomichef

Central stab

Paul Becker 08-16 10 09

Processansvarig

Kristina Dolk 08-16 40 60
Administratör

Bo Ek 08-674 76 49
Systemförvaltare

Bertil George 08-674 70 16

Stiftelseansvarig

Linda Hedström 08- 1207 65 77

Tjänstledig 20220502 - 20221101

Tiina Reiman 08-16 26 59

Systemförvaltare, behörigheter och användarnamn/lösenord

 

Inköps- och upphandlingssektionen

Susanne Ekman 08-16 44 57

Upphandlingschef 

Johannes Edmark 08-16 36 74

Upphandlingsjurist/strategisk upphandlare
Föräldraledig > våren 2023

Mattias Efram 08-16 15 33

Inköpssamordnare

Sara Engman 08-16 33 16

Upphandlingsadministratör

Samantha Frost 08-16 15 72

Systemadministratör e-handel

Neele Hedlund 08-674 74 75

Upphandlare

Camilla Holm 08-16 42 15

Inköpssamordnare, Webbredaktör

Anders Karlsson 08-674 71 10

Strategisk upphandlare

Jörgen Keckman Eriksson 08-16 29 60

Strategisk upphandlare

Akram Khammari

Konsult

Cecilia Landström 08-674 70 47

Strategisk upphandlare

Markus Lundström 08-674 76 67

Strategisk upphandlare

Elizabeth Papagrigoratou 08-674 76 01

Praktikant

Vlad Radoi 08-16 13 39

Upphandlare
Tjänstledig 2022-09-23 - 2023-03-24

Elmer Sandig 08-16 13 24

Systemadministratör

Thomas Torpfeldt 08-16 13 12

Inköpscontroller

Mikael Wall 08-16 20 14

Systemadministratör    

Catharina Öberg 08-674 73 52

Upphandlingsjurist/strategisk upphandlare

Redovisningssektionen

Aldona Stowik 08-674 75 57

Redovisningschef

Ann Janson 08-674 76 59

Biträdande redovisningschef

Giti Atarodi 08-674 75 05

Redovisningsekonom

Marita Bergendahl Pugh 08-674 70 21

Externa medel för Naturvetenskapliga fakulteten samt avdelningar inom förvaltningen

Célie Diaby 08-674 71 05

Redovisningsekonom

Elzbieta Dyrdak 08-674 77 97

Externa medel för Humanistiska fakulteten

Fabian Edling 08-16 20 05

Johan Fredricsson 08-16 22 91

Anslagsfördelning, moms, arkivfrågor, SUHF, stöldbegärliga förbrukningsinventarier (SFI)

Roger Gustavsson
Konsult – Kund-och leverantörsreskontra

Susann Hervordotter
Konsult - Boksluts-och redovisningsfrågor

Susanne Lagerholm Östberg

Konsult – Kund- och leverantörsreskontra

Inger Magnusson Schedin 08-674 7138

Periodiseringar och redovisningsfrågor

Meriem Marhri 08-16 20 27

Konsult - Reskontra, Redovisning

Christer Niklasson 08-16 15 90

Utbetalningar, bankavstämningar, Riksgälden, inköpskort, servicebox

Anders Nordström 08-16 36 07

Avstämning av personalkonton (Personalavdelningen 2 dgr/vecka), budgetverktyget Mercur

Yvonne Oliveira  08-16 29 66

Externa medel för Naturvetenskapliga fakulteten samt avdelningar inom förvaltningen

Thomas Plesner 08-674 71 11

Kvalificerad redovisningsekonom

Bijan Shafeie 08-16 13 65

Redovisning av anläggningstillgångar, inventeringsfrågor och intrastatredovisning

Andreas Svensson 08-16 29 98

Externa medel för Naturvetenskapliga fakulteten samt avdelningar inom förvaltningen

Raine Tiivel 08- 674 72 26

Externa medel för Samhällsvetenskapliga , Juridiska och Humanistiska fakulteten

Ylva Wedberg 08-674 75 50

Inbetalningar, bankavstämningar, utbetalningar, Swish

Elilta Welday-Tesfay 08- 674 75 28

Boksluts- och redovisningsfrågor