Marie Högström, chef för personalavdelningen. Foto: Anna-Karin Landin
Marie Högström, chef för Personalavdelningen. Foto: Anna-Karin Landin

Vad är ert uppdrag? Vilket stöd ger ni?

– Personalavdelningen utgör universitetets expertfunktion i arbetsgivarfrågor och ger stöd främst till chefer och ledare i frågor som rör till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö, lika villkor och rekrytering. Vi ansvarar för chefs- och ledarskapsutveckling och erbjuder utbildningar för chefer och andra arbetsgivarföreträdare. De allra flesta prefekter eller motsvarande har genomgått programmet ”Att vara chef” och många andra chefer har deltagit i vår löpande seminarieserie. Vi erbjuder också utbildningar i kompetensutvecklingssyfte för att framförallt nya medarbetare ska introduceras på ett bra sätt i sitt arbete. Vi erbjuder också utbildningar i vårt PA-system Primula samt i vårt rekryteringsverktyg ReachMee.

– Avdelningen ansvarar för alla förhandlingar med de fackliga organisationerna. Det kan vara förhandlingar om kollektivavtal, tvister eller vanliga MBL-förhandlingar. Löneförhandlingarna är nog ett välkänt fenomen för de allra flesta. Vi ansvarar också för att tillsammans med facken utveckla ett effektivt och gott partsarbete. Ett av våra mest viktiga uppdrag är också att månatligen betala ut löner till universitetets anställda. Vi betalar ut cirka 130 miljoner kronor varje månad i nettolön.

– Vid Personalavdelningen arbetar 35 personer. Personalspecialisterna arbetar främst med rådgivning till chefer i alla typer av HR-frågor. Lönehandläggarna arbetar främst med personalhandläggare och andra administratörer ute i verksamheten. Därutöver har vi kvalificerade expertfunktioner inom områdena arbetsmiljö, arbetsrätt och statistik.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Vi finns i Södra huset, hus A, plan 5. Varje institution har också en speciell rådgivare i personalfrågor.