Åsa Borin porträttfotografi utomhus. Kort grått hår och blåvit blus. Glasögon.
Åsa Borin. Foto: Eva Dalin.

Vad är Planeringssekretariatets uppdrag och vilket stöd ger ni?

– Planeringssekretariatets uppdrag kan delas i två viktiga delar. Dels att tillhandahålla assistentstöd till rektor, prorektor och universitetsdirektören. Dels att ansvara för att ta fram relevant kunskapsunderlag till universitetets ledning inom frågor kring verksamhetsplanering och styrning samt att upprätthålla och utveckla universitets övergripande verksamhetsplanering, uppföljning och analys.

– Inom verksamhetsplanering, uppföljning och analys ingår bland annat ansvar för budgetunderlag, riskanalys, årsredovisning och åtgärdsplan. Planeringssekretariatet ansvarar för att utarbeta underlag för universitetets övergripande anslagsfördelningsbeslut och finansieringsbeslut för olika strategiska satsningar. 

Var finns ni?

– Planeringssekretariatet finns i Bloms hus tillsammans med Ledningssekretariatet och Rättssekretariatet.