Maria Wilenius. Foto: Niklas Björling
Maria Wilenius. Foto: Niklas Björling

Vad är Ledningssekretariatets uppdrag?

Ledningssekretariatets uppdrag kretsar till stor del kring universitetsövergripande frågor och kan gälla såväl forskning och utbildning som verksamhetsstöd. Vi har bland annat ansvar för beredning och kvalitetssäkring av rektorsföredragningar och remissyttranden.

Många interna utredningar initieras eller genomförs vid Ledningssekretariatet. Även stödet till universitetsstyrelsen hanteras hos oss liksom stöd vid ledningens internationella besök. Sekretariatet har också ett övergripande ansvar för styrdokument, den så kallade regelboken, för att underlätta en universitetsgemensam tillämpning och uppföljning av de styrande dokumenten.

Kvalitetssäkringssystemen för både utbildning och forskning samordnas via Ledningssekretariatet och vi samordnar och utvecklar också flera andra stora processer som rör utbildning, kvalitet och utvärdering liksom övergripande lärarutbildnings- och organisationsfrågor. Jämställdhetsintegrering är ytterligare en fråga som koordineras här. Även samordning gentemot andra lärosäten, såsom Stockholm trio tillsammans med KI och KTH, eller det europeiska nätverket CIVIS hanteras inom Ledningssekretariatet.

Vilken typ av stöd ger ni?

Stödet vi ger är till stor del riktat mot rektor, prorektor och universitetsdirektör. I många frågor arbetar Ledningssekretariatet nära både kärnverksamheten och verksamhetsstödet för att underlätta processer och för att underlag och beslut ska vara så väl beredda och förankrade som möjligt. Just nu bygger vi också upp möjligheten att stötta verksamhetsutveckling och projekthantering inom verksamhetsstödet.