Maryam Hansson Edalat
Maryam Hansson Edalat

Vad är ert uppdrag? Vilket stöd ger ni?

– Vi ger kvalificerat stöd till universitetets forskare och institutioner i samband med ansökan om extern forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur. Det innebär att vi bland annat läser forskningsansökningar och ger personlig rådgivning om tänkbara ansökningsstrategier. Vi granskar också budget utifrån finansiärernas krav. Vi anordnar även informationsseminarier i anslutning till större utlysningar.

– Vi bistår i forskningsetiska frågor. Etik i forskningen innefattar många aspekter som beskrivs i lagtexter, regelverk och riktlinjer. De reglerar bland annat forskning som involverar människor och djur, personuppgifter, dataregister samt lagrat material i samlingar såsom intervjusvar, biologiska vävnadsbanker och genbanker.

– Vi har ett nytt uppdrag att även ge stöd inom frågor som rör innovation och samverkan.

Vår utgångspunkt är att vara proaktiva, lösningsorienterade och väl samordnade och på så sätt bidra till långsiktigt goda förutsättningar för forskning och samverkan. Vi arbetar med att utveckla supporten till forskare, institutioner och ledning. 

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Vi finns i Bloms paviljong. Kontaktuppgifter till medarbetare hittar du här. Vi har även en funktionsadress info@fs.su.se