Sektionens uppdrag

Områdeskansliets kommunikationssektion ska:

 • ansvara för intern och extern kommunikation av
   - universitetets lärarutbildning
   - den uppdragsutbildning för hela universitetet som samordnas av Sektionen för uppdragssamordning
   - utbildning, forskning och samverkan inom Humanistisk, Juridisk respektive Samhällsvetenskaplig fakultet
   - områdesnivåns verksamhet
 • i dialog med prorektor, vicerektor, dekaner och områdeskansliledning planera, prioritera och följa upp kommunikationsarbetet
 • samordna och stödja kommunikationsarbete vid områdets institutioner
 • föra fram områdets verksamhet och perspektiv i universitetsgemensamma kommunikationsaktiviteter i samarbete med främst Områdeskansliet för naturvetenskap, Samverkansavdelningen och Studentavdelningen
 • stödja internkommunikationen inom områdeskansliet

Sektionens medarbetare

 

Oskar Hansson
Oskar Hansson

Oskar Hansson

Sektionschef och kommunikationsansvarig
Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Bremmer
Magnus Bremmer

Magnus Bremmer

Forskningsredaktör för Anekdot 
Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

Anna Frykholm

Anna Frykholm (föräldraledig)

Kommunikatör för Humanistiska fakulteten
Kontaktuppgifter


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebecca Röhlander

Rebecca Röhlander

Kommunikatör för Samhällsvetenskapliga fakulteten
Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Thorén
Nicole Thorén

Nicole Thorén

Kommunikatör för lärarutbildningarna,
Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Erica Magnusson (vikarie för Anna Frykholm)
Kommunikatör för Humanistiska fakulteten 
Kontaktuppgifter