Catharina Sitte Durling

Catharina Sitte Durling

Sektionschef för staben, kanslichef för Juridiska fakulteten samt ställföreträdande chef för Områdeskansliet för humanvetenskap
Rum A335
Telefon 08-16 2540
E-post: catharina.sitte-durling@su.se

 

 

 

Peter Bretschneider
Peter Bretschneider

Peter Bretschneider

Utbildningsledare

Rum A397
Tel: 08-16 25 45
E-post: peter.bretschneider@su.se

 

 

 

 

 

 

Anna Carlstedt
Anna Carlstedt

Anna Carlstedt

Utbildningsledare med inriktning mot lärarutbildningarna

Rum A385
Tel: 08-16 10 73, 0720-835917
E-post: anna.carlstedt@su.se

 

 

 

 

 

Johanna Gullberg

Utbildningsledare med inriktning mot lärarutbildningarna

Rum A391
Tel: 08-120 760 64 
E-post: johanna.gullberg@su.se

 

Susanna Lindberg
Susanna Lindberg

Susanna Lindberg

Samordnare, sekreterare i områdesnämnden

Rum A319
Telefon 08-16 10 86
E-post: susanna.lindberg@su.se

 

 

 

 

 

Eva Persson

Eva Persson

Ekonomi- och personalhandläggare

Rum A309
Tel: 08-16 31 06
E-post: eva.persson

 

 

 

 

 

Hanna Sveen

Utbildningsledare med inriktning mot lärarutbildningarna, tillika gruppledare

Rum A397
Tel: 08-16 40 29
E-post: hanna.sveen@su.se