Vid universitetet hörs lärare, övriga anställda och studenter inför utseende av rektor och prorektor genom Stockholms universitets hörandeförsamling. Lärarna i hörandeförsamlingen utgör dessutom valförsamling vid val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av lärarna. Rektor beslutar om fördelningen av platserna i hörandeförsamlingen. Respektive områdesnämnd utser sina elektorer jämte personliga ersättare. Röstlängden fastställs av rektor. Se fil nedan för utsedda ledamöter och suppleanter.

För hörandeförsamlingen och dess arbete finns särskilda riktlinjer framtagna.

Den 3 december 2020 valdes lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen för mandatperioden 2021-2023 genom elektorerna (lärarna) i Stockholms universitets hörandeförsamling.

Till ordinarie ledamöter:

  • professor Henrik Cederquist, dekanus Naturvetenskapliga fakulteten och vicerektor Naturvetenskapliga området
  • professor Elisabeth Wåghäll Nivre, dekanus, Humanistiska fakulteten och vicerektor Humanvetenskapliga området
  • professor Yvonne Svanström, dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten, vicerektor Humanvetenskapliga området.

Till suppleanter:

  • professor Jessika van der Sluijs, dekanus, Juridiska fakulteten
  • professor Lena Mäler, prodekanus, Naturvetenskapliga fakulteten.
     

Övergripande frågor om hörandeförsamlingen och dess arbete besvaras av Anna Riddarström och Henrik Lindell, e-post: organisation@su.se