Ny institutionsstyrelse ska väljas under hösten 2020 så att den nya styrelsen är konstituerad till 2021-01-01.

Valet bör ske elektroniskt.

Prefekten ansvarar för att korrekt sammansättningsbeslut finns och att valet förrättas enligt Regler för val av institutionsstyrelse.

Förslag till ändrad styrelsesammansättning eller begäran om dispens från gällande regelverk ska inkomma till rektor så snart som möjligt, dock senast den 25 september 2020.

Mer information om valet finns i länkar och filer nedan.

Ledningssekretariatet bistår med råd och stöd i samband med att valet genomförs. Eventuella frågor rörande institutionsstyrelser och dess sammansättning ställs till Anna Riddarström och Henrik Lindell, e-post: organisation@su.se