F: Hur gör jag om jag får en begäran om registerutdrag från någon?

S: Skicka det vidare till universitetets huvudregistrator (registrator@su.se) som hanterar ärendet vidare.


F: Krävs samtycke av medarbetare vid universitetet?
S: Nej, i normalfallet behövs det inte.


F: Omfattas personuppgifter i den egna datorn av GDPR?
S: Ja. (Att lagra personuppgifter på den egna hårddisken är generellt olämpligt, då datorn riskerar att stjälas eller uppgifterna förloras på annat sätt.)


F: Omfattas en forskargrupps webbplats som ligger utanför SU-domänen?
S:Ja.

Skicka in dina frågor till "Fråga juristen" via su.se/serviceportalen. Ärenden i serviceportalen loggas och bevakas av fler personer på Rättsekretariatet.