Syftet ska vara publicering

Myndigheten får inte efterforska vem som lämnat uppgifter med stöd av meddelarfriheten och inte heller ge några repressalier. Du kan inte förlita dig på meddelarfriheten om du uttalar dig för myndighetens räkning.

Meddelarfriheten medger ibland att du lämnar uppgifter som omfattas av sekretess. Detta gäller dock inte för alla typer av sekretess. Skulle du, medvetet eller omedvetet, lämna sekretessbelagda uppgifter som är undantagna meddelarfriheten åtnjuter du inte heller meddelarfrihetens skydd.

Tänk på:

Meddelarfriheten medger inte att du lämnar ut handlingar. Den gäller bara för uppgifter.

I slutet av varje kapitel i offentlighets- och sekretesslagen brukar det stå vilka sekretessbestämmelser som du trots meddelarfriheten inte får lämna.

Det är inte personen du lämnar uppgiften till utan syftet med att lämna den som avgör om meddelarfriheten gäller.