Disciplinpåföljd kan vara varning eller löneavdrag. Vid grov tjänsteförseelse kan i stället avskedande komma i fråga. Fråga om sådana påföljder prövas av universitetets personalansvarsnämnd eller, beträffande innehavaren av sådan anställning som regeringen tillsätter (t.ex. fullmaktsprofessurer), av Statens ansvarsnämnd.
Skadeståndsskyldighet för skador som anställd vållar i sin anställning ligger i princip på arbetsgivaren eftersom arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för de anställda och deras agerande. Under vissa omständigheter kan dock den anställde själv bli ersättningsskyldig.