Situationer kan uppkomma oberoende av om universitetet är den som ska leverera någon form av tjänst (t.ex. uppdragsutbildning eller forskning) eller om universitetet är beställare av någon tjänst/vara. Det är givetvis beroende på formuleringar i det specifika avtalet och aktuella omständigheter hur en viss situation ska hanteras men denna promemoria kan ge en grund för hantering av många frågor.
Tveka inte att kontakta Fråga juristen om behov uppkommer. Vi vill också understryka att det finns anledning att särskilt se över viktiga och stora avtal eftersom ett tidigt agerande kan bidra till att minimera kostnaden. Det är även viktigt att tänka kring detta om nya avtal ska ingås. Promemorian bifogas.