Universitetsdirektören fattar beslut efter skriftlig föredragning som äger rum på torsdagar. Huvudregeln är att beslut inte behöver undertecknas fysiskt av universitetsdirektören. Endast vissa beslut kräver egenhändigt undertecknande. Övriga beslut och protokoll blir slutgiltiga i enlighet med att beslut/protokoll expedieras eller upprättas. Ärenden som anmäls till föredragning ska göras enligt särskilda anvisningar och på särskilda mallar, som du hittar nedan.

Avdelningschefen godkänner ärendet genom att maila handläggaren att ärendet kan anmälas till föredragningen. Handläggaren vidarebefordrar avdelningschefens e-postmeddelande samt bifogar aktuella handlingar i ärendet till universitetsdirektor@su.se senast klockan 13.00 på tisdagen för att kunna beslutas torsdagen samma vecka.

Notera att ärenden ska skickas enskilt, var för sig. Sänd inte flera ärenden i samma
e-postmeddelande.

För varje ärende ska två filer skickas in:
•    ett försättsblad i Word-format
•    ett försättsblad och därefter samtliga handlingar i ärendet i en samlad PDF-fil.

Eventuella original som ska undertecknas lämnas (tillsammans med kopia på försättsbladet) i entrén i Bloms hus.

Efter fattat beslut får föredragande/handläggaren ta del av protokollet från föredragningen via e-post. De eventuella beslut som har egenhändigt undertecknats lämnas i entrén i Bloms hus.

Frågor om universitetsdirektörssbeslut kan ställas till Angelica Åberg, Planeringssekretariatet.