Universitetsdirektören fattar på rektors delegation beslut i ärenden och frågor som rör förvaltningens organisation och verksamhet, t.ex. ekonomi, personalfrågor, lokalfrågor och upphandling. Universitetsdirektören beslutar om utlämnande av allmän handling. Universitetsdirektören är jämte rektor behörig firmatecknare, och får ingå avtal för Stockholms universitet.

Universitetsdirektören fattar beslut vid universitetsdirektörens beslutsmöte på torsdagar. Undantag från schemat kan förekomma. Vid universitetsdirektörens beslutsmöte närvarar universitetsdirektören, biträdande universitetsdirektör, chefsjuristen samt universitetsdirektörens assistent.

Föredragning av ärenden sker skriftligen av tjänstemän vid universitetsförvaltningen. Avdelningscheferna ansvarar för att underlag inför beslut är korrekta.
Se länkarna nedan för aktuellt schema, information, mallar m.m.