Varje område styrs av en områdesnämnd i vilken vicerektor är ordförande. Områdesnämnden för humanvetenskap har tre fakulteter under sig: Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet, vilka styrs av var sin fakultetsnämnd och leds av dekaner. Områdesnämnden för naturvetenskap är tillika fakultetsnämnd för Naturvetenskapliga fakulteten.

Protokollen från respektive områdesnämnd samt respektive fakultetsnämnd finns på länkarna nedan (observera att Områdesnämnden för naturvetenskap är tillika fakultetsnämnd för Naturvetenskapliga fakulteten).

Protokoll från Områdesnämnden för humanvetenskap

    Protokoll från Humanistiska fakultetsnämnden
    Protokoll från Juridiska fakultetsnämnden
    Protokoll från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Protokoll från Områdesnämnden för naturvetenskap