På sidorna i vänster menyrad presenteras de centrala beslutsfattarna och beslutande organen vid Stockholms universitet. I möteskalendariet anges datumen för de olika organens sammanträden.