Universitetsstyrelsen

HT 2021: 23 september kl 9-12, 28 oktober kl 8.30-13.00 och 3 december kl 9-12.

VT 2022: 18 februari, 22 april och 10 juni, 
samtliga kl 9-12

HT 2022: 23 september, 28 oktober och 2 december,
samtliga kl 9-12

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För anvisningar klicka här.

Det första mötet på höstterminen 2021 kommer att hållas torsdagen den 19 augusti och det sista mötet fredagen den 17 december.

Det första mötet på vårterminen 2022 kommer att hållas onsdagen den 12 januari och det sista mötet torsdagen den 30 juni.

 

Undantag från schemat 2021:

Vecka 37 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 15 september, inlämning av handlingar senast måndag 13 september kl 10.00.

Vecka 50 - Beslutsmötet är flyttat till fredag 17 december, inlämning av handlingar senast onsdag 15 december kl 10.00.
 

Undantag från schemat 2022:

Vecka 2 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 12 januari, inlämning av handlingar senast måndag 10 januari kl 10.00.

Vecka 15 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 13 april, inlämning av handlingar senast måndag 11 april kl 10.00.

Vecka 21 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 25 maj, inlämning av handlingar senast måndag 23 maj kl 10.00.

-----

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!

Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2021-10-28:

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet (protokollförare). Föredragande i ärendet har varit NN.

 

Universitetsdirektörens beslutsmöten

Universitetsdirektören fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det första mötet på höstterminen 2021 kommer att hållas torsdagen den 19 augusti och det sista mötet den 17 december.

 

Undantag från schemat 2021:

-

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Områdesövergripande rådet

HT 2021: 6 september, 11 oktober, 15 november och 17 december