Universitetsstyrelsen

VT 2022: 18 februari, 22 april och 10 juni, 
samtliga kl 9-12

HT 2022: 23 september, 2 november och 2 december,
samtliga kl 9-12

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För anvisningar klicka här.

Det första mötet på vårterminen 2022 kommer att hållas onsdagen den 12 januari och det sista mötet torsdagen den 30 juni.

Det första mötet på höstterminen 2022 kommer att hållas torsdagen den 18 augusti och det sista mötet torsdagen den 22 december.

Undantag från schemat 2022:

Vecka 21 - Beslutsmötet är inställt.

Vecka 34 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 24 augusti, inlämning av handlingar senast måndag 22 augusti kl 10.00.

-----

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!

Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2022-06-02:

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare). Föredragande i ärendet har varit NN.

Universitetsdirektörens beslutsmöten

Universitetsdirektören fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det första mötet på vårterminen 2022 kommer att hållas onsdagen den 12 januari och det sista mötet torsdagen den 30 juni.

Det första mötet på höstterminen 2022 kommer att hållas torsdagen den 18 augusti och det sista mötet torsdagen den 22 december.

Undantag från schemat 2022:

Vecka 15 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 13 april, inlämning av handlingar senast måndag 11 april kl 13.00.

Vecka 21 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 25 maj, inlämning av handlingar senast måndag 23 maj kl 13.00.

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Områdesövergripande rådet

HT 2021: 6 september, 11 oktober, 15 november och 17 december