Riktlinjer för utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Riktlinjer för utbildning
Studenter utanför studenthuset, Stockholms universitet

Här kan du ladda ner dokument och riktlinjer avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt disputationer.

Riktlinjer rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här hittar du riktlinjer och mallar avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Riktlinjer rörande utbildning på forskarnivå

Information om de riktlinjer och dokument som gäller för forskarutbildningen.

Kontakt

Områdes- och fakultetskanslier