Beslut & protokoll

Områdesnämndens protokoll

Här hittar du protokoll och bilagor från Områdesnämndens möten.

Ekonomiska ramar och utbildningsåtagande 2022

Här finns naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande 2022 att ladda ner som pdf-fil.

Rutiner för beredning av avtal/överenskommelser

Här finns Naturvetenskapliga fakultetens rutiner för beredning av avtal.

Kontakt

Områdes- och fakultetskanslier