Beslut & protokoll

Fakultetens riktlinjer och rekommendationer under pågående Corona-utbrott

Naturvetenskapliga områdets fastställda riktlinjer och rekommendationer för undervisning, avsteg från fastställda kursplaner, VFU samt disputationer och licenciatseminarier under pågående Corona-utbrott.

Områdesnämndens protokoll

Här hittar du protokoll och bilagor från Områdesnämndens möten.

Ekonomiska ramar och utbildningsåtagande 2021

Här finns naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande 2021 att ladda ner som pdf-fil.

Rutiner för beredning av avtal/överenskommelser

Här finns Naturvetenskapliga fakultetens rutiner för beredning av avtal.

Kontakt

Områdes- och fakultetskanslier