IT-samordning

IT-samordning vid Humanvetenskapliga området

IT-samordningsgruppen (ITS) är akademins organ för IT-påverkan. Har du frågor eller synpunkter på Stockholm universitets olika IT-system eller vill föreslå förbättringar? Samordnare för ITS är professor Uno Fors, uno@dsv.su.se

Kontakt

Områdes- och fakultetskanslier