Denna sammanställning är gjord av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd och är en översikt över svenska finansiärers aktuella utlysningar med fokus på forskarrörlighet. Sammanställningen ska inte ses som heltäckande utan som en ögonblicksbild av vilka finansieringsmöjligheter som erbjuds.

Nya utlysningar tillkommer ständigt. Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad är att skapa ett eget konto i utlysningsdatabasen Research Professional och skräddarsy sökningar efter sina egna behov. Tänk också på att det inom vanliga projektanslag ofta kan sökas för kostnader som gästforskarstipendium, konferenser och resor, som är direkt knutna till projektet, och att många organisationer har resestipendier som är kopplade till organisationens konferenser och att dessa inte nödvändigtvis utlyses offentligt i t.ex. utlysningsdatabaser.

Många utlysningar återkommer årligen; om du hittar en intressant utlysning där deadline i översikten är passerad, gå gärna till Research Professional eller direkt till finansiären för att se när nästa utlysning öppnar och stänger.

Konferensbidrag och resestipendier - en översikt (373 Kb)