Utlysningar av medel

Utlysningar

Områdesnämnden utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning:

  • Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer
  • Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande samarbeten
  • ”Black box” inklusive stöd till inbjudning av spetsforskare och samverkansinitiativ.

Utlysningstider för fakultetsöverskridande projektstöd, nätverk och samarbeten samt för stöd till inbjudan av spetsforskare fastställs av Områdesnämnden årligen. Stöd till ”Black box” beviljas löpande under året.

Utlysningstillfällen 2022 för områdesnämndens strategiska satsningar

Våren: sista ansökningsdag 24 mars, utlysning en månad i förväg. Beslut om tilldelning av medel fattas av områdesnämnden 4 maj.

Hösten: sista ansökningsdag 10 oktober, utlysning en månad i förväg. Beslut om tilldelning av medel fattas av områdesnämnden 9 november.

”Black box” kan sökas vid de ordinarie utlysningarna men även löpande under året på de sökandes initiativ.

Konferensbidrag och resestipendier

I denna översikt hittar du svenska finansiärers aktuella utlysningar med fokus på forskarrörlighet.

Kontakt

Områdes- och fakultetskanslier