Utlysningar av medel

Utlysningar av medel

Här visas aktuella utlysningar av medel från Humanvetenskapliga området.

Karta

Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 6 oktober 2021.

Konferensbidrag och resestipendier

I denna översikt hittar du svenska finansiärers aktuella utlysningar med fokus på forskarrörlighet.

Kontakt

Områdes- och fakultetskanslier