Humanvetenskapliga områdets riktlinjer för anlitande av lärare har ersatts av universitetets policy för köp och försäljning av utbildningstjänster inom Stockholms universitet.