Av Lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att huvudregeln på svensk arbetsmarknad är att anställningar ska vara tillsvidare (”fasta anställningar”), tidsbegränsade anställningar ska vara undantag.

”4 § Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas i de fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i annat fall ett sådant avtal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att avtalet ska gälla tills vidare.”

Tidsbegränsade anställningar (exempelvis universitetslektor, adjunkt, gästlärare och adjungerad lärare) kan göras med stöd av bestämmelserna i LAS, stöd i annan lag eller förordning eller i kollektivtal.

Rutiner vid tidsbegränsad anställning av lärare (utom professor) (125 Kb)