Riktlinjerna för sakkunnigutlåtande vid tillsättning av lärare tar upp behörighetskrav, bedömningsgrunder samt utlåtandets syfte och disposition.

Riktlinjer för sakkunniga beslutade av ON 160913 (35 Kb)