Områdesnämnden vill med dessa riktlinjer förtydliga de alternativ som finns vid anlitande av lärare vid andra institutioner inom området och skapa ett system för hantering av indirekta kostnader som är förutsägbart och ekonomiskt rimligt för alla parter.

För att främja samarbete och ökat internt utnyttjande av den breda lärarkompetens som finns inom området beslutade Områdesnämnden för humanvetenskap att följande riktlinjer ska gälla vid anlitande av lärare anställda på andra institutioner inom Humanvetenskapliga området:

  • Kontering ska i första hand användas.
  • Internfakturering ska användas endast när lärare anlitas i en så begränsad omfattning att kontering inte är praktiskt motiverat, till exempel vid enstaka timmar per lärare och termin.
  • Vid internfakturering ska heminstitutionen enbart ersättas för lärarens faktiska lönekostnad för genomförd undervisning (arbetsinsatsens andel av lön + lkp) samt innevarande års* indirekta kostnader på central nivå, områdesnivå och fakultetsnivå. Heminstitutionen ska därmed inte fakturera mottagande institution för institutionens egna indirekta kostnader eller för kostnader exempelvis för lärarens arbetsrum eller lärarens forskning och kompetensutveckling.

Riktlinjerna gäller för nya överenskommelser som ingås mellan institutioner inom området från och med 2016-03-31.

Bakgrund och beslutet i dess helhet: Riktlinjer för hantering av indirekta kostnader i samband med anlitande av lärare (229 Kb)

* Indirekta totalkostnader för 2022 per fakultet:

  • Humanistiska fakulteten: UGA 33,61 %, FUF 17,43 %
  • Juridiska fakulteten: UGA 40,04 %, FUF 22,82 %
  • Samhällsvetenskapliga fakulteten: UGA 36,35 %, FUF 17,06 %.