2022

Budget för Områdesnämnden för humanvetenskaps verksamhetsområde 2022 (590 Kb)

2021

Budget för Områdesnämnden för humanvetenskaps verksamhetsområde 2021 (455 Kb)

2020

Budget för Områdesnämnden för humanvetenskaps verksamhetsområde 2020 (445 Kb)

2019

Budget för Områdesnämnden för humanvetenskaps verksamhetsområde 2019 (729 Kb)

2018

Budget för Områdesnämnden för humanvetenskaps verksamhetsområde 2018 (690 Kb)

2017

Budget för Områdesnämnden för humanvetenskaps verksamhetsområde 2017 (590 Kb)

2016

Budget för Områdesnämnden för humanvetenskaps verksamhetsområde 2016 (257 Kb)

2015

Budget för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskaps verksamhetsområde 2015 (220 Kb)

2014

Budget för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskaps verksamhetsområde 2014 (206 Kb)

2013

Budget för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskaps verksamhetsområde 2013 (161 Kb)