2023

  • 8 februari 2023
  • 19 april 2023
  • 14 juni 2023
  • 27 september 2023
  • 8 november 2023
  • 6 december 2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

 

2016

 

2015

 

2014

2013

2012

 

Vid frågor går det bra att kontakta områdesnämndens sekreterare Susanna Lindberg.

För områdesnämndens sammansättning, se Områdesnämnden för humanvetenskap.

För datum för Områdesnämndens kommande sammanträden, se vårt kalendarium.