Granskningar med start höstterminen 2021

Granskningar med start vårterminen 2020 

Granskningar med start höstterminen 2019

Astronomi, fysik och meteorologi, grundnivå

Ekologi och biodiversitet, avancerarad nivå

Etologi, avancerad nivå

Marinbiologi, avancerad nivå

Matematikämnets didaktik, avancerad nivå

Naturvetenskapsämnenas didaktik, avancerad nivå

Sjukhusfysikerprogrammet

Vetenskap om hållbar utveckling, forskarnivå

Pilotomgång

Kemi, grundläggande nivå

Geovetenskap, grundläggande nivå

Biologi, avancerad nivå

Fysik, forskarnivå