Revisionen vid Stockholms universitet sker av två oberoende enheter, dels den externa revisionen, dels den interna revisionen.

Vid en revision vill miljörevisorn träffa olika personer på din institution/motsvarande såsom prefekt, inköpare, labansvarige. Revisorn vill också titta på dokumentation som visar hur ni arbetar med er miljöpåverkan.

Intern revision

Inför besöket är det alltså några saker som du och dina medarbetare behöver förbereda. Tips hittar du i dokumentet nedan:

Information om intern revision (256 Kb)

Här ser du vilka institutioner, eller avdelningar, som får besök av miljörevisorer under hösten 2021.

Undre hösten 2020 genomförde Ensucon en miljörevision vid Stockholms universitet. Cirka en tredjedel av institutionerna eller avdelningarna vid universitetet fick då besök av miljörevisorn.

Revisionsrapport Stockholms universitet 2020 (182 Kb)