Revisionen vid Stockholms universitet sker av två oberoende enheter, dels den externa revisionen, dels den interna revisionen.

Vid en revision vill miljörevisorn träffa olika personer på din institution/motsvarande såsom prefekt, inköpare, labansvarige. Revisorn vill också titta på dokumentation som visar hur ni arbetar med er miljöpåverkan.

Extern miljörevision

Under augusti 2022 genomfördes den årliga extern miljörevisionen. Rapporten hittar du här nedan.

Rapport – extern miljörevision 2022 (66 Kb)

Intern revision

Inför besöket är det alltså några saker som du och dina medarbetare behöver förbereda. Tips hittar du i dokumentet nedan:

Information om intern revision (256 Kb)

Undre hösten 2021 genomförde Ensucon en miljörevision vid Stockholms universitet. Cirka en tredjedel av institutionerna eller avdelningarna vid universitetet fick då besök av miljörevisorn.

Revisionsrapport Stockholms universitet 2021 (433 Kb)