Övergripande styrdokument

Stockholms universitets klimatfärdplan för perioden 2020–2040

Handläggningsordning för Stockholms universitets miljöledningssystem (reviderad 210408)

Miljöutredning

Miljöutredning 2020 (565 Kb)

Risk- och möjlighetsanalys (244 Kb)

Koppling av SUs betydande miljöaspekter till FNs Globala hållbarhetsmål och Sveriges miljömål (140 Kb)

Omvärlds- och intressentanalys (273 Kb)

Policy

Policy för möten och resor

Stockholms universitets miljöpolicy

Verksamhetsrutiner och anvisningar

Rutin för miljöhandlingsplan

Rutin för miljösamordnare (reviderad 220816)

Lathund klimatverktyg (638 Kb)

Mall miljöhandlingsplan (153 Kb)

Rutin för ledningens genomgång (lokal miljöledning)

Protokollmall för ledningen genomgång lokal nivå (162 Kb)

Rutin för miljörepresentanter (reviderad 210413)

Avfallsrutiner för Stockholms universitet (444 Kb)  (reviderad 171006)

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar (91 Kb) (reviderad 150323)

Destruktionsintyg narkotika, narkotikakemikalier/narkotikaprekursorer (17 Kb) (reviderad 160610)

Intyg för instrument/apparatur/utrustning/kyl/frys från laborativ verksamhet (32 Kb)

Anvisningar för användning av kontorspapper och trycksaker (41 Kb)

Laboratoriesäkerhetspolicy

Rutin för kemikaliehantering (78 Kb)

Rutiner för miljörisker vid nödlägen och olycka

Universitetets miljörisker vid nödlägen och olycka (85 Kb)

Rutin för miljöriskbeödmning i laborativ verksamhet (59 Kb) (reviderad 160115)

Mall för miljöriskbedömning (166 Kb)

Rapporter

Stockholms universitets klimatavtryck 2016–2020 slutgiltig rapport mars 2021 (1377 Kb)

Kompetenskartläggning vid Stockholms universitet kring miljöledningssystemet (577 Kb)