Ordförande för Miljörådet
Magnus.Breitholtz@aces.su.se

Miljöcontroller
Viktor.Lundborg@su.se

Miljökoordinator
Lena.Soderlundh@su.se

Miljösamordnare

Området för humanvetenskaper: Nathaniel.Morris@su.se

Området för för Naturvetenskap: Paul.Glantz@aces.su.se