Rektorsråd för miljö och hållbar utveckling
Magnus breitholtz, Magnus.Breitholtz@aces.su.se

Miljökoordinator
Lena Söderlundh, Lena.Soderlundh@su.se

Miljöcontroller och miljösamordnare för Humanvetenskapliga området
Nathaniel Morris, Nathaniel.Morris@su.se

Miljösamordnare Naturvetenskapliga området
Paul Glantz, Paul.Glantz@aces.su.se