Bakgrund

Universitetets ekonomisystem (Raindance Classic) och redovisningsplan infördes 1993. Under 2018-2019 görs därför en utvärdering av nuvarande ekonomimodell och ekonomiadmininstrativa system i ett översynsprojekt. Utvärderingen följs av ett införandeprojekt som bidrar till att genomföra nödvändiga förändringar.

Syfte

Syftet med Ekonomiprojektet är att förenkla, förbättra och förtydliga det ekonomiadministrativa arbetet vid universitetet som helhet för att utgöra ett effektivt och sammanhållet verksamhetsstöd till utbildning och forskning.

Kontakt

Tidsplan

Ekonomiprojektet pågår under 2018-2022 med start med översynsprojektet. Därefter tar ett införandeprojekt vid som bidrar till att genomföra nödvändiga förändringar, däribland upphandling och implementering av ett nytt ekonomisystem som planeras att vara i drift i början av 2022.

Mer information