Bakgrund

Mycket har hänt inom webbområdet på de dryga sju år sedan webben gjordes om sist: besökarnas användarbeteenden och användning av mobila plattformar har förändrats, nya lagar och förordningar kring förbättrad tillgänglighet har tillkommit och vi behöver bli bättre på att kunna återanvända information från olika datakällor istället för att återskapa samma information på olika ställen. Undersökningar, utredningar och intervjuer visar också på att vi behöver se över innehåll och navigationsstruktur för att bättre möta besökarnas behov och för att underlätta arbetet för våra redaktörer. Allt detta sammantaget gör att vi nu omskapar webben.

Syfte

Universitets webb ska kommunicera utbildning, forskning och samverkan på ett dynamiskt och gränsöverskridande sätt.
Detta ska vi åstadkomma genom att:

  • Bygga broar mellan målgrupper, ämnen och organisatoriska enheter
  • Knyta ihop forskning och utbildning
  • Aktuellt och relevant innehåll ska vara enkelt att hitta och förstå
  • Redaktörer ska ha ett bra organisatoriskt och tekniskt stöd
  • Innehåll ska presenteras på ett tydligt, snabbt och tillgängligt sätt

Kontakt

 

Tidsplan

Förarbeten kring projektet skedde under 2017. Utbildningsinformation i dess olika delar är det som projektet sedan först hanterar och därefter forskning och samverkan samt övrigt innehåll. Målsättningen är att alla webbplatser inom universitetets publiceringsverktyg ska vara omgjorda senast 2021.

Mer information