Ansvarig enhet: Studentavdelningen
Kontaktperson: Stefan Norrlén

Förvaltningschefen 2010-11-02
Rutiner för prissättning av kurser, program och första terminen av program vid Stockholms universitet (pdf)