Ansvariga enheter: Studentavdelningen och Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Mia Jörstål och Hanna Sveen

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021)

Alla lärarstudenter vilka har antagits till utbildningen efter den 1 april 2008, som inom utbildningen genomför VFU, måste genomgå en registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Registerutdraget är en form av lämplighetsprövning. Den typ av utdrag som ska visas upp inför anställningar eller praktik i förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg visar om en person blivit dömd för vissa allvarliga brott, i regel under de senaste tio åren. Utdraget begränsas till uppgifter om sexualbrott och barnpornografi brott samt mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån. Med andra ord brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.

Utdraget, som får vara högst ett år gammalt, ska överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där studenten ska genomföra sin VFU.

Lagen innebär dock inte något förbud mot att tillåta en person som lämnat in ett registerutdrag med anteckning om brott att göra praktik.

Läs mer om kravet på registerutdrag på Polisens hemsida, Ansökan om registerutdrag hos polismyndigheten.