(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021 och är inte aktuellt, uppdatering av dokument pågår)

Staten har fr 1996-01-01 inrättat ett system för riskfinansiering. Stockholms universitet har tecknat ett avtal som omfattar egendomsskydd, följdskadeskydd och ansvarsskydd. (Beträffande avtalsvillkor se Kammarkollegiets Allmänna villkor om riskfinansiering för statlig verksamhet.

Föreskrifter endast anmärkta här. För mer information gå in på Verksamhetsförsäkring