Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Kristina Löfstedt

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022.)

 

Inledning

Anställning av viss lärarpersonal.

Policy

Rektor beslutar att fakultetsnämnd fr.o.m. 2008-04-01 endast skall tillsvidareanställa lärare som har avlagt doktorsexamen. Undantaget är anställning som ledigkungjorts före denna tidpunkt. Rektor kan dock i enskilda fall, om synnerliga skäl föreligger, medge anställning av lärare som inte har avlagt doktorsexamen.